МЗХГ съобщиха, че са преведени над 3,7 млн. лева (3 701 570 лв.) по схемата за млади земеделски стопани, а подпомагане получават 3 858 стопани, които са декларирали площи по Схемата за единно плащане на площ в заявлението за подпомагане за Кампания 2019 и са заявили участие по МЗС.

От министерството уточняват, че прилагането на схемата за млади земеделски стопани, като част от директните плащания, стартира от Кампания 2015. Допустими кандидати са фермери, които към годината на първото кандидатстване, не са били навършили 40 години. Финансова подкрепа се отпуска за първите 30 ха, допустими по СЕПП. Субсидията по схемата представлява допълнителна надбавка, която се равнява на 50% от подпомагането на хектар по СЕПП.