Услугите на регистър БУЛСТАТ няма да са достъпни в продължение на три дни заради надграждане на информационната система, съобщиха от Агенцията по вписванията.

Регистърът няма да е достъпен от 19 ч. на 31 декември 2021 г. (петък) до 0 ч. на 4 януари 2022 г. (вторник). От агенцията обясняват, че през това време ще бъдат извършени планирани дейности по внедряване на нови функционалности на регистър БУЛСТАТ.

От 4 януари 10-значните кодове по БУЛСТАТ на физическите лица, които досега съвпадаха с техния ЕГН или личен номер на чужденец ще бъдат преобразувани в 9-значни.

Промяната ще стане автоматично и не изисква от потребителите да подават документи или заявления.

Всеки може да направи справка за връзката „стар-нов код“ на страницата на регистър БУЛСТАТ, а за повече информация можете да пишете на support_bulstat@registryagency.bg.

Освен това днес правителството окончателно гласува отпадането на таксата за вписване на промени в обстоятелствата за издаване на нова карта за идентификация на регистрираните по БУЛСТАТ. Няма да се събира и такса за издаване на карта за идентификация, тъй като самите карти отпадат. Причината е, че информацията за регистрираните по БУЛСТАТ е публична и безплатно достъпна чрез сайта на регистъра.