С допълнителни 3,2 млн. лева се увеличава бюджетът по процедурата за прием на проектни предложения по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ по ПРСР 2014-2020 г. съобщиха от Министерство на земеделието, храните и горите. Така общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата достигна 17,9 млн. лева.

Допълнителните средства ще осигурят възможност за допълнително финансиране на 11 проектни предложения, които извършват своята дейност в секторите „Медицински и етерично-маслени култури“, „Плодове“, „Зърнено-житни култури“, „Технически култури“ и „Винено грозде“.