Земеделските стопани получиха близо 13 млн. лв. (12 960 229 лв.) по подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от ПРСР 2014-2020. Субсидии, в размер на 6 270 233 лв., са изплатени на 4 958 кандидати – пчелари, както и на производители на оранжерийни ягоди и малини. Още 6 689 996 лв. са оторизирани и на 1 132 стопани, отглеждали слънчоглед и кандидатствали по същата подмярка, но не получили подпомагане по първия прием.
В сектор „Пчеларство“ са изплатени 6 158 672 лв. на 4 949 стопани. Помощта се предоставя на база на броя на наличните пчелни семейства, установен при извършване на есенния преглед през 2022 г. и отразен в протокол за извършен профилактичен преглед от ветеринарен лекар. Пчелните семейства е необходимо да се отглеждат в собствен животновъден обект, регистриран по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 
Финансиране, в размер на 111 561 лв., по подмярка 22.1 получиха и допустимите за подпомагане производители на ягоди или малини, оранжерийно производство. Помощта е изчислена само за площите, за които стопаните не са получили подпомагане по подмярката през предходния прием.