BCAP 2020+ „Българският избор за ОСП след 2020 г.“ – Дебат II

Локация: гр. София, Хотел Балкан (Шератон)
Дата: 21 Септември 2017г.
SMART AGROSTART: Media & Marketing Support
Възложител: Институт за агростратегии и иновации, ИнтелиАгро