Ден на отворените врати в стопанството на ЕТ „Лиман – 8 – Елина Колева“

Локация: с. Вранино, общ. Каварна, обл. Добрич.
Дата: 30 октомври 2018 г.
SMART AGROSTART: цялостно маркетинг и организационно обслужване
Възложител: АгриГейт Медия по проект „ОСП работи за нас!“