СТЕКСПО STEAKSPO 2016

Локация: с. Стефан Караджово, общ. Болярово, обл. Ямбол, Стопанството на Николай Димов
Дата: 30 септември – 2 октомври 2016 г.
SMART AGROSTART: Цялостна организация и медия обслужване
Възложител: Асоциация за развъждане на месодайни породи говеда в България