Together 4 Strong Digital Agriculture – Ден 1

Локация: Земеделски стопанства в обл. София и обл. Пловдив
Дата: 18 април 2018 г.
SMART AGROSTART: Media & Marketing Support
Възложител: Институт за агростратегии и иновации