ДФ „Земеделие” изплати 105 190 941 лева по схемата за преразпределително плащане (СПП), а субсидии са преведени на 56 505 земеделски стопани, подали заявление за подпомагане за Кампания 2019. Нивото на подпомагане по схемата е в размер на 137,22 лева за един хектар. Схемата за преразпределително плащане предоставя подпомагане за първите до 30 хектара, които отговарят на условията по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП).