От МЗХГ съобщиха, че са преведени над 74 млн. лв. по Схемата за единно плащане на площ. Субсидии са получили 56 595 земеделски стопани. Окончателното плащане е направено след актуализация на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели , на база подадени възражения за Кампания 2019 г. Доплащането по схемата е извършено съгласно Заповед на министъра на земеделието, храните и горите, а изчисленията са направени по окончателна ставка от 194,58 лв./хектар. Основната част от плащането земеделските стопани получиха през месец декември на миналата година в размер на 638 млн. лв. С допълнителното плащане общо оторизираните средства по СЕПП за кампания 2019 г. са в размер на 711,9 млн. лв.