МЗХГ съобщи, че с над 3 млн. лв. (3 258 611 лв.) са финансирани стопанствата на 3 084 кандидати по Схемата за дребни земеделски стопани, подали заявления за Кампания 2019. Право на подпомагане имат земеделски стопани, които са подали заявления по Схемата за единно плащане на площ и през 2019, като отговарят на минималните изисквания за получаване на директни плащания. От МЗХГ припомнят, че за да се възползват от финансовата помощ те трябва да поддържат през всяка година от кандидатстването си, най-малко толкова допустими площи – като размер, колкото са декларирали в заявлението си за Кампания 2015 г.

Подпомагането за дребни земеделски стопани замества всички плащания по схемите за директни плащания. Финансовата подкрепа се формира ежегодно и индивидуално за всеки отделен бенефициент в зависимост от размера на допустимите площи, броя допустими животни и заявените схеми, като не може да надвишава 1 250 евро, а плащанията в размер до 500 евро се калкулират в размер на 500 евро.