Министерство на земеделието, храните и горите удължи срока за подаване на заявленията за подпомагане по директни плащания
без санкции за Кампания 2020 до сряда 20-ти май, включително.

До 5 юни 2020 г. се удължава и срокът за извършване на промени в заявлението. До 15 юни земеделските производители могат да подават заявления със санкция от 1% за всеки работен ден закъснение.
От МЗХГ уточняват, че към 15 май 2020 г. за Кампания 2020 са подадени  97 886 заявления за подпомагане.