102 808 заявления за подпомагане са подадени в Кампанията по директни плащания 2020 г. Земеделските стопани имаха възможност за подават заявленията си, със санкция от 1% за всеки работен ден закъснение, до 15 юни 2020 г. Общо 62 451 са кандидатите по схемите и мерките за плащания на площ. Подадени са заявления за 3 883 961 хектара земя. По основната Схема за единно плащане на площ, участие са заявили 57 822 земеделци, декларирали 3 841 704 ха земя. За кампания 2020 са подадени и заредени в ИСАК 2151 онлайн заявления, като очертаните парцели са 98 056 бр. От МЗХГ уточниха, че до момента, за стопанската 2019/2020 година, регистрираните и пререгистрирани земеделски стопани са 79 990 броя. Срокът за пререгистрацията изтече на 15 юни 2020 г., но регистрацията на нови земеделски стопани продължава до 30 септември 2020 г.