По-строгите мерки срещу разпространението на коронавируса в София, които влизат в сила от утре, ще бъдат въведени и в Софийския районен съд (СРС).

По заповед на председателя на съда от утре всички съдии, прокурори, съдебни служители и посетители на съда трябва да влизат в сградата с поставени маски, които плътно да покриват носа и устата. Междувременно пък шефът на столичната здравна инспекция д-р Данчо Пенчев издаде нова заповед, с която съкрати срока на новите ограничения в София. Първоначално те трябваше да важат един месец, но след среща със служебния здравен министър Асен Меджидиев е решено да са в сила от утре до 19 август.

В сградата на СРС служителите на Главна дирекция „Охрана“ ще трябва да следят за спазване на правилата и ще имат отговорност да не допускат хора с признаци на COVID-19 – хрема, кашлица, затруднено дишане и др.

Според заповедта в деловодствата ще се допуска по един посетител, а останалите ще изчакват реда си, като спазват дистанция от поне 1,5 м. един от друг. В служба „Архив“ и в адвокатските стаи посетителите също трябва да спазват дистанция от поне 1,5 м.

Това ще важи и коридорите на съда, където хората не трябва да се струпват, докато чакат да започне заседанието, а след приключването му трябва незабавно да напуснат сградата.

Председателят е наредил и всички зали и работни помещения да се проветряват и редовно да се извършва дезинфекция на повърхности и предмети.

„Да не се обслужват граждани и адвокати, които не спазват указаната дистанция и не носят предпазна маска, плътно покриваща носа и устата“, предвижда още заповедта. От нея е видно, че дезинфекция трябва да се извършва и на отдадените под наем обекти в сградата на съда, като тя ще е за сметка на наемателите.