Допълнителни близо 140 милиона лева ще получат земеделските стопани по схемите за директни плащания и обвързана подкрепа за кампания 2020 г. Това стана ясно по време на видеоконферентен разговор на министъра на земеделието, храните и горите браншови организации в сектор „Земеделие“, които получават подпомагане по директни плащания и обвързана подкрепа. Представителите на браншовите организация единодушно приеха предложението, което бе дадено като възможност от Европейската комисия. Съгласно Регламент  (ЕС) 2020/127 на Европейския парламент и на съвета, държавите членки  могат да прехвърлят средства между двата стълба на ОСП за Кампания 2020. Възможността за получаване на средствата е в следващите месеци, до края на календарната година. По този начин пакетът за директните плащания ще бъде увеличен с 9% и подпомагане ще могат да получат около 60 хил. земеделски стопани, посяни министърът на земеделието, храните и горите.