От 10 февруари до 6 март ДФ „Земеделие“ ще приема заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”.

Помощта е свързана със закупуване на продукти за растителна защита и продукти за ускоряване процесите на гниене на листата на овощните видове, които се прилагат в периода след преминаване на студовете до набъбване на пъпките. Срокът за отчитане на дейностите от земеделските стопани е до 10 април, а до 22 май ДФ „Земеделие“ ще излати финансовата помощ. От тази година в обхвата на схемата за подпомага е включена и маслодайната роза Финансовата помощ е в размер до 270 лева на хектар с ДДС, а разходите за закупуване на продукти за растителна защита, се извършват след подаване на писменото заявление до ДФ „Земеделие“.

Помощта има за цел да ограничи максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза).

Подробна информация и указания по схемата можете да откриете на интернет сайта на ДФ „Земеделие“.