На 26.07.2021 г. в 10 ч. в пресцентъра на Висшия съдебен съвет екипът по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“ ще представи резултатите по него и Единната информационна система на съдилищата.

Акцент на срещата ще бъдат влезлите в сила на 30.06.2021 г. промени в ГПК и НПК, както и промените в Закона за съдебната власт, в сила от 01.07.2021 г., по отношение на електронното правосъдие в светлината на практическото им приложение.

Участници в пресконференцията са екипът по проекта, членове на ВСС, директорът на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ във ВСС, представители на изпълнителя в частта по проекта за разработване на ЕИСС – „Информационно обслужване“ АД, и магистрати.