Фондация Смарт Агростарт публикува анкета, която е част от кампанията „Заедно за българското село: Преодоляване на предизвикателствата, свързани с необходимостта от своевременно подобряване на националното законодателство в сферата на земеделието и развитието на селските райони чрез правилно адаптиране на нормативната база за прилагане на политиките в сектора“.  Провеждането на специализираните целеви проучвания са насочени предимно към представители на НПО от сектора на селското стопанство, земеделски производители и преработватели на селскостопански продукти, микро, малки и средни предприятия от селските райони и други организации и институции, ангажирани в сектора.

Анкетата можете да откриете в секция „Анкети“ – https://smartagro.bg/survey/selskite-rajoni-i-selskostopanskiyat-sektor-na-praga-na-noviya-programen-period/e