ОСП работи за нас!

Проект на АгриГейт Медия, съфинансиран от Европейския Съюз

Същност

ОСП работи за нас! е информационна кампания на AgriGate Media, подкрепена от Европейската комисия. Нейната цел е да запознае широката общественост и най-вече младите с ефекта от прилагането и безбройните възможности, предлагани от Общата селскостопанска политика – най-старата политика на Европейския съюз.

В рамките на кампанията е предвидено провеждането на Дни на отворените врати в различни стопанства в страната, както и Информационни дни за студенти от четири университета и ученици от четири специализирани гимназии. Ще бъдат осъществени и най-малко две събития, посветени на иновациите в земеделието и ще бъде подкрепено участието на 50 земеделски производителя в международния фестивал Webit 2019.

Събитията в цялата страна се провеждат успоредно с широка информационна кампания в специализирани и национални медии.

SMART AGROSTART:

Маркетинг и организационно обслужване и подкрепа