Съдия Гюлфие Яхова няма да е председател на районният съд в Благоевград, след като се отказа от процедурата, в която тя беше единствен кандидат за поста.

Това стана ясно на днешното заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на което Яхова трябваше да бъде изслушана, но за трети пъти не се яви, а изпрати писмо, с което обяви отказа си.

То беше изчетено от председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков. В писмото си съдия Яхова пише, че се отказва от процедурата, защото срещу нея са се изписали много „негативни, неверни и необосновани неща“, които са отекнали в обществото.

Тя припомня и проведеното Общо събрание на съдиите в РС-Благоевград, в което много нейни колеги са задавали въпроси към Яхова и са останали недоволни от отговорите ѝ за бъдещото развитие на съда. Според Яхова едва ли има друг съд, в който протоколът от общото събрание да е над 100 страници.

„Неприемливо е за мен магистрати да имат такова отношение. Никога не съм си позволявала да казвам на колеги, че нямат качества. Работила съм на много места, с много колеги съм имала лични и служебни контакти, но никога не съм била критикувана за моята работа. Винаги съм получавала признателност и подкрепа. Винаги съм била стриктна в изпълнение на задълженията си и не съм наказвана, а напротив – само съм била награждавана“, пише Яхова.

По думите ѝ, за да се кандидатира съдия за административен ръководител се изискват вяра и смелост, които тя е проявила и пише, че сега дава възможност и на други да го направят, като категорично отхвърля обвиненията, че би водила съда „в грешна посока“. Според нея той се развива като модерна и добре работеща институция.

В заключение Яхова изразява готовност да продължи да изпълнява функциите на административен ръководител до избиране на титуляр.

Днес обаче не беше взето решение Яхова да не е и.ф. председател, тъй като натежа мнението, че няма достатъчно събрана информация за подходящ кандидат. Така колегията гласува само да прекрати процедурата по избор.