Столичните адвокати до ВСС: Неработещият ЕПЕП застрашава достъпа до съд

Съдии, адвокати и преподаватели призоваха юридическата общност и цялото общество да подкрепи усилията им за преработване на електронното правосъдие у нас. За това съобщават от Съюза на съдиите в България (ССБ).

Призивът е под формата на обща онлайн петиция, която обединява всички изразени досега публични позиции по множеството проблеми в Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) и Единния портал за електронно правосъдието (ЕПЕП), разработени от „Информационно обслужване“, след възлагане на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Обединената правна общност се противопоставя ясно на метода на работа по едностранен, непрозрачен и неекспертен начин. Поставя за своя цел инициативата за доработка да е с участие на най-подготвените експерти – технически и правно, и всичките резултати от тяхната дейност да се обсъдят широко и публично. Включително предложенията за нормативни промени, не само технически, защото проблемите са комплексни и изискват комплексен подход. Всички, които са съгласни и искат да бъдат част от процеса на промяната на правене на публична политика в сферата на правосъдието, могат да участват чрез активните си действия“, се казва в петицията.

По инициатива на ССБ и със съдействието на Висшия адвокатски съвет (ВАдС), съдии, съдебни служители, адвокати, университетски преподаватели и специалисти по информационни технологии от около месец работят за отстраняване на проблемите в е-правосъдието.

Те са разделени на два екипа.

Първият, съставен основно от съдии, подпомагани от секретари, призовкари, служители от съдебната регистратура, адвокати и IT специалисти, анализира проблемите в ЕИСС.

Вторият, който работи по ЕПЕП, е съставен от адвокати от ВАдС, от Софийската адвокатска колегия, както и техни колеги от страната, които имат знания, умения и практически опит в работата с електронни системи, идентификация, подаване на документи и комуникация. Те са подпомагани от съдии от Софийския районен съд (СРС), Софийския градски съд (СГС), Софийския апелативен съд (САС) и Върховния касационен съд (ВКС), както и от IT специалисти.

Двата екипа работят отделно и ще изготвят самостоятелни доклади, които ще бъдат представени на вниманието на всички компетентни държавни органи в началото на месец октомври. Докладите ще включват спешните мерки, необходими, за да заработи електронното правосъдие поне на елементарно ниво. Мерките ще включват както спешни законодателни изменения и промяна на подзаконовата нормативна уредбата, така и предложения за техническо подобряване на системите и тяхната свързаност, за да се гарантира нужният ефект върху правосъдието в България“, уточняват от ССБ.

Целта на работата на екипите е по докладите им да бъде преработено техническото задание за ЕИСС и ЕПЕП, за да бъдат така доизградени двете системи, че да отговарят на изискванията на Конституцията и законите, става ясно от съобщението. И се добавя: „Стремежът е да се проучат най-добрите сравнителни образци и поетапно да бъдат въвеждани в България тези стандарти, като се съобразят нормативните и обществените специфики“.

Столичните адвокати до ВСС: Неработещият ЕПЕП застрашава достъпа до съд 

Същевременно днес столичните адвокати излязоха с отворено писмо, в което казват, че неработещият ЕПЕП застрашава достъпа до съд и компрометира доверието в електронното правосъдие. Писмото на Софийската адвокатска колегия (САК) е адресирано до ВСС и Министерството на правосъдието и е по повод проблемите с електронното правосъдие.

В него адвокатите искат „старите“ деловодни системи в съдилищата да продължат да работят, докато не се решат сериозните проблеми с ЕПЕП и Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС). Ако това не се случи, от САК очакват да бъде блокирана тяхната дистанционна работа поради неработещия портал, а това ще доведе до струпване на представители на гилдията в съдебните сгради и съответно трудности в работата на съдилищата.

Преди няколко дни Висшият адвокатски съвет призова кадровия орган спешно да отложи електронното правосъдие, докато не отстрани проблемите в ЕИСС и ЕПЕП.

Столичните адвокати предлагат да се проведе спешна среща с ВСС, министъра на правосъдието, шефовете на районния, градския и апелативния съд в София, както и на Върховния касационен съд, на която кадровиците да чуят какви са проблемите на ползващите системата и портала и да се вземат мерки.

В писмото на САК се изброяват проблемите на адвокатите заради неработещия ЕПЕП, който не осигурява достъп до съд, защото:

  • не позволява извършването на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма от страните и адвокатите, както и от други участници в съдебните производства;
  • не позволява да се връчват съобщения и призовки по надлежния ред, доколкото адвокати от САК са сигнализирали, че получават съобщения за налични в системата призовки, които не съществуват и към които липсват прикачените документи, които следва да се връчат;
  • не осигурява достъп до поддържаните от органите на съдебната власт електронни дела и регистри, доколкото не са налице сканирани документи по делата в системата, а ако съдебните актове се издават в електронна форма през ЕИСС, те не се появяват автоматично в ЕПЕП;
  • не визуализира хронологична справка по делата по реда на постъпване на документите, провеждане на съдебните заседания и постановяване на съдебните актове (каквато генерираше досега деловодната система АСУД);
  • не позволява заплащане на държавни такси и съдебни разноски по електронен път;
  • не поддържа възможност за създаване на профили на адвокатските сътрудници;
  • не поддържа възможност за улеснено предоставяне на достъп до делата за адвокатите;
  • не предвижда и възможност адвокатите да получават информация (дори и в по-съкратен формат) по делата, по които адвокатът все още не е предоставил пълномощно и все още не действа като процесуален представител.

С оглед на невъзможността в условията на пандемия гражданите и адвокатите, които ги представляват, да получат предвидения в закона достъп до пълното електронно дело посредством ЕПЕП, а от 30 юни 2021 г. – и да извършват процесуални действия в електронна форма, Софийски адвокатски съвет организира поредица от срещи с ръководствата на съдилищата в Софийския съдебен район, в резултат на които се установи, че съдилищата издават актове в електронна форма през ЕИСС, въпреки създаваните от системата затруднения, и имат готовност да ускорят захранването на ЕПЕП и електронните дела с тези актове и сканираните документи. Това, обаче, не се случва, като надлежно постановените в електронна форма актове чрез ЕИСС са недостъпни през ЕПЕП, което поставя адвокатите в невъзможност да осъществяват дистанционно дейността си и да извършват процесуални действия в електронна форма по отношение на делата, образувани в съдилищата след въвеждане на новата система“, се казва в писмото.

На тези срещи столичните адвокати са били информирани от съда, че след заработването на ЕИСС не е възможно образуване и случайно разпределение на нови дела чрез „старите“ системи и заради това те не позволяват публикуване на информация по делата, образувани през ЕИСС, доколкото информацията за тези дела трябва да е достъпна единствено през ЕПЕП и да обслужва адекватно участниците в процеса, като гарантира достъпа до съд и правото на защита.

През ЕПЕП обаче подобна информация не е достъпна за адвокатите и страните, което не само компрометира доверието в електронното правосъдие, но застрашава достъпа до съд“, се казва в писмото.

Адвокатите предлагат на срещата с ВСС да се приеме пътна карта с мерки и срокове, в които да се предприеме следното: до въвеждане на ЕПЕП в пълна работоспособност, да се осигури възможност за продължаване на работата на съдилищата през „старите“ деловодни системи и създаване на възможност за мигриране на данните и информацията за делата към тези системи като се създаде служебен достъп през специални профили за адвокатите до тях, за да получават информация в хронологичен ред за процесуалните действия по делата и за проверка на дела по ЕГН и имена на физически лица с цел бъдещо възлагане от клиенти. „Подобна мярка ще създаде условия, докато бъдат отстранени проблемите във функционирането на ЕИСС и ЕПЕП, всички участници в производствата да имат реален достъп до съд дори при влошаване на епидемиологичната обстановка и ограничаване на физическия достъп до съдебните сгради“, казват от САК.

Следващата стъпка, според тях, трябва да е осигуряване на технологична връзка между ЕИСС и ЕПЕП, която да позволи преливане или достъпност на цялата необходима информация и от най-натоварените съдилища като СРС и СГС.

Не на последно място те предлагат да се преработи при необходимост заданието, като се уточнят техническите параметри и възможности на ЕИСС и ЕПЕП, по начин, който да отговаря на процесуалните изисквания и норми и най-вече на нуждите на съдилищата, адвокатурата и гражданите, които електронното правосъдие следва да облекчава, а не да затруднява.

Източник: lex.bg