Кампанията „Заедно за българското село!“, провеждана от Фондация Смарт Агростарт в периода 2019 – 2020 г., завършва със заключителен уебинар, по време на който ще бъдат представени резултатите от кампанията и събраната информация от проведените анкети.
Очакваме ви на 17-ти декември (четвъртък) от 14.30 часа на следния линк: https://us02web.zoom.us/j/85654521145 , както и на живо на страницата на Agri.bg и в нашите Facebook групи: „Заедно за българското село!“, „Smart Agrostart”, “Agri.bg – националната мрежа за селско стопанство“ и ”Selo.bg”.

По време на кампанията „Заедно за българското село!“, проведена в периода 2019 – 2020 г., беше разпространявана информация по важни и актуални теми за сектор „Земеделие и развитие на селските райони“. Бяха публикувани 15 анкети, чиято основна цел беше да включат широката общественост в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките и законодателството в сектора с оглед подобряване на гражданското участие в тези процеси. Анкетите бяха посветени на теми като биосигурността в животновъдните стопанства, Закона за браншовите организации, Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, административната тежест в Програма за развитие на селските райони и др.

Чрез информиране на широката общественост и събиране на данни за обществените нагласи, фондация Смарт Агростарт положи усилия да направи някои нормативни документи по-разбираеми, а гражданите – по-ангажирани със законотворческите процеси в сектора, особено в направления, които пряко ги засягат. Като част от кампанията бяха отправени и конкретни предложения до отговорните за тях институции по някои нормативни документи, подложени на обществено обсъждане.

Имате още малко време да попълните анкетите на следния линк: www.smartagro.bg/surveys .

Всяко мнение е от значение! Включи се и ти!!!

Проект „Заедно за българското село!“ е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Оперативна програма „Добро управление“.