За нас

Кои сме ние?

SMART AGROSTART е фондация, осъществяваща дейност в обществена полза в сферата на земеделието, хранително-вкусовата промишленост и развитието на селските райони. Нашата основна цел е развитието на устойчиво и конкурентоспособно селско стопанство в България, чрез подобряването на неговия имидж, привличането и ефективното управление на човешки капитал в него и създаването на благоприятна бизнес среда и условия на труд, както в практически, така и в икономически, административен и политически план.

Наред с общественополезната си активност, SMART AGROSTART осъществява и стопанска дейност, предлагайки богат набор от услуги, свързани с консултирането на стартиращи и действащи бизнеси, неправителствени организации, финансови институции и др.

Как ще ви бъдем полезни?

Ние сме тясно специализирани в агро-хранителния сектор и развитието на селските райони, но поради широкия спектър на търсените услуги в това направление, често „прекрачваме“ и в други направления на икономиката и политиката. За сравнително краткия период от своето създаване до момента, SMART AGROSTART се доказа и утвърди като сериозен и надежден партньор на бизнеса в сферата на земеделието, хранително-вкусовата промишленост и развитието на селските райони. Предлаганите от нас консултантски услуги могат да бъдат обобщени в следните групи:

Консултиране във връзка с възможностите за получаване на финансиране и подкрепа чрез различни финансови инструменти на ЕС

PR, маркетинг и реклама

Консултиране във връзка с навлизането на нов продукт/услуга на българския пазар

Анализи и проучвания

Организиране на събития и обучения

Лобиране и др.

Услуги

Разгледайте пълния спектър от предлаганите от нас услуги

Портфолио

Вижте богатото ни портфолио от проекти и доволни клиенти

Контакти

Разберете как може да се свръжете с нас