Услуги

Нашето богато портфолио, както и изградените опит и контакти в агросектора, ни помагат да предоставяме висококачествени консултантски услуги в сферата на финансирането с национални и европейски средства, маркетинга и рекламата, анализите и проучванията. Ние сме тясно специализирани в агро-хранителния сектор и развитието на селските райони, но поради широкия спектър на търсените услуги в това направление, често „прекрачваме“ и в други направления на икономиката и политиката.

Консултантски услуги

SMART AGROSTART предоставя професионални бизнес консултации при разработването и управлението на проекти, финансирани чрез различни инструменти на Европейския Съюз и други донори, основно в сферата на селското стопанство, хранително-вкусовата и преработвателната промишленост и предприемачество в селските региони. Благодарение на изградените партньорства с представители на най-значимите организации, институции и компании от сектора, SMART AGROSTART осигурява  цялостно надеждно консултиране, необходимите контакти и експертна подкрепа за вашите бизнес начинания в България.

Структуриране на инвестиционните намерения и дейности с цел възможност за получаване на безвъзмездна финансова помощ от европейските и национални фондове

Предпроектни проучвания – включително пазарни и маркетингови анализи за подсектори и индустрии, както и за конкретни производства, продукти и региони

Цялостно консултиране при подготовката, кандидатстването, управлението, реализацията и отчитането на  проекти, кандидатстващи за финансиране по различни европейски програми и схеми

Събиране и подбор на най-подходящите оферти за доставка на продукти и услуги, съобразно необходимата за целта процедура

Осигуряване на контакти и координиране на комуникацията с държавни и финансови институции

Експертни и правни консултации при подбора на подходящи и надеждни партньори за вашия бизнес, както и конкретни предложения за покупка на земя, селскостопански и индустриални имоти и други дълготрайни активи

PR и маркетинг

SMART AGROSTART предлага високопрофесионални услуги в областта на стратегическото консултиране и публичните комуникации в аграрния сектор. Нашата мисия е да създаваме работещи комуникационни решения, които да подпомагат целите на нашите клиенти и да имат ефект за бизнеса, общността и обществото като цяло. Разполагаме с необходимия ресурс за изработването и реализацията на цялостна комуникационна стратегия за компания, организация или институция – възложител. Можем да позиционираме вашият продукт или услуга в точния пазарен сегмент с фокус върху добре дефинираните потенциални потребители. Ще се погрижим и за вашия личностен PR. След анализ на комуникационните нужди, дефиниране и приоритизиране на целевите групи и формулиране на послания, екипът ни идентифицира комуникационните канали и средства и разработва графици и планове за действие в рамките на изготвения и одобрен бюджет.

Комуникация

 • Разработване на цялостни комуникационни стратегии;
 • Е-бюлетини и прессъобщения;
 • Присъствие в социалните мрежи;
 • Media buying  и планиране;
 • Media monitoring и пресклипинг;
 • Осигуряване на контакти и координиране на комуникацията с организации, институции и медии;

Имидж

 • Изграждане и утвърждаване на марки;
 • Създаване на съдържание за аудио, видео, онлайн и печатна реклама;
 • Дизайн и криейтив;
 • Website схеми и съдържание;
 • Организация на събития, промоции, рекламни кампании, обучения, участия в изложения и др.;

Бизнес

 • Индивидуални маркетингови решения за вашия бизнес;
 • Анализ на конкуренцията;
 • Предоставяне на консултации и подкрепа при осъществяването на контакти с потенциални клиенти, дистрибутори и всякакви лица, фирми и/или организации, които биха спомогнали утвърждаването на вашия имидж.

SMART AGROSTART осъзнава стратегическото значение на партньорството си с медиите при реализацията на PR кампании и организирането на събития и разчита на изградени ползотворни взаимоотношения с представители на водещи национални, регионални и специализирани печатни и електронни медии у нас за реализацията на изготвените комуникационни стратегии и медия планове.

Анализи и проучвания

SMART AGROSTART изготвя пазарни и маркетингови проучвания, анализи и стратегии според нуждите и изискванията на клиентите, както и в обществена полза. Те могат да бъдат използвани за покриване изискванията на даден проект, както и за стратегическите и оперативни нужди на отделна фирма, организация или сектор.

Фирмен, браншови, секторен и регионален анализ, провеждане на анкети, събиране на данни и изготвяне на бази данни.

Проучване състоянието на вътрешния пазар, пазарни ниши, потребителски настроения и възможности за реализация.

Статистика, проучвания, анализ и прогноза за пазара на основни земеделски култури и хранителни продукти.

Бизнес и стратегически решения за развитие, базирани на аналитичен подход.

Детайлни изследвания в областта на земеделието, хранително-вкусовата промишленост и развитието на селските райони.

Обучения, конференции и семинари по актуални теми от сектора.

Заедно за българското село!