Актуално

Възможности за кандидатстване

МЗХ: Информационна кампания за разясняване на условията за кандидатстване по НПВУ

Министерство на земеделието и храните започва информационна кампания, по време на която експерти ще разяснят на земеделските производители условията при подаване на проектни предложения по двете стартирали процедури „Инвестиции в технологична и екологична...

НПВУ: С бюджет от 15 млн. лева стартира прием по процедура „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“

С бюджет от 15 млн. лева без ДДС стартира прием на предложения за извършване на инвестиции по направление „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“, предвидена в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)....

Стартира приемът по интервенциите в сектори „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“

От днес до 13 октомври е отворен приемът на заявления за одобрение на оперативни програми в сектори „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“ по Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. В...

Законодателство

Заедно за българското село: Преодоляване на предизвикателствата – проект финансиран от Европейския социален фонд и изпълняван по Оперативна програма „Добро управление“

Фондация Смарт Агростарт изготви препоръки на база на събраната информация по проект "Заедно за българското село: Преодоляване на предизвикателствата ......" - финансиран от Европейския социален фонд и изпълняван по Оперативна програма „Добро управление“ с цел...

МЗХ: Изменението в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 — 2027 г. беше изпратено към Европейската комисия

Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 — 2027 г. (Стратегически план) е изпратен към Европейската комисия, след като правителството одобри изменение, касаещо текстове в част от интервенциите и прехвърляне на средства...

ПРСР 2014-2020: ЕК одобри шестнадесетото изменение на Програмата

Европейската комисия одобри шестнадесетото изменение на ПРСР за периода 2014-2020 г, с което се предвижда промяна на текстовете в част от мерките и подмерките. Изменението включва и преразпределяне на 142 млн. евро от Европейския земеделски фонд за развитие на...

МЗХ: Методиката за предварителните условия в Стратегическия план за 2023-2027 г.

Със заповед на министъра на земеделието и храните е утвърдена Методиката за прилагане на предварителните условия в Република България за периода 2023-2027 г., във връзка с изискванията за подпомагане по новия Стратегически план за развитие на земеделието и селските...

ЕК удължи подкрепата по украинската помощ до 30 юни 2024 г.

Европейската комисия удължи срока за прилагане на Временна рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна до 30 юни 2024 г. и увеличи тавана на помощта до 280 000 евро. Съобщението е публикувано днес...

Увеличен е бюджетът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.

С близо 70 млн. лева е увеличен бюджетът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. С допълнителните средства общият бюджет на процедурата възлиза на над 540 млн. лв. По този начин е осигурена...

Новини

Заедно за българското село: Преодоляване на предизвикателствата – проект финансиран от Европейския социален фонд и изпълняван по Оперативна програма „Добро управление“

Фондация Смарт Агростарт изготви препоръки на база на събраната информация по проект "Заедно за българското село: Преодоляване на предизвикателствата ......" - финансиран от Европейския социален фонд и изпълняван по Оперативна програма „Добро управление“ с цел...

ДФЗ: Плащания по мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 за кампания 2023

Държавен фонд „Земеделие“ преведе 37 559 909 лева по мярка 10 „Агроекология и климат“ (28 538 381) и мярка 11 „Биологично земеделие“ (9 021 528) от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на 2842 земеделски стопани за Кампания 2023. Ставките, по които...

МЗХ стартира уебсайт за Стратегическия план по земеделие и развитие на селските райони 2023 -2027 г.

Министерството на земеделието и храните стартира публично нов специализиран уебсайт за Стратегическия план по земеделие и развитие на селските райони (СПРЗСР) 2023 -2027 г. Електронната страница е достъпна на адрес: www.sp2023.bg . На сайта е представена обширна...