Актуално

Възможности за кандидатстване

Програма за развитие на селските райони: Удължава се приемът за проекти на млади фермери

До 31 януари се удължава приемът на проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., като целта е повече млади земеделски...

ПРСР 2014-2020: Стартира прием на заявления по извънредното подпомагане за земеделските стопани

От 22 ноември 2022 г. започва прием на заявления за подпомагане по подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020...

ПРСР 2014-2020: Удължава се срокът за кандидатстване по общински мерки

От Министерство на земеделието обявиха, че срокът за кандидатстване по четирите процедури публикувани в ИСУН 2020 по общинските мерки от ПРСР се удължава до 23 декември 2022 г. Удълженият срок се отнася за подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или...

Законодателство

ПРСР 2014-2020: Проект на Наредба за подпомагане на предприятия засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна

Министерството на земеделието публикува на Портала за обществени консултации, проект на Наредбата за прилагане на подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за...

Полезно: Публикуван е финалния вариант на СП на България 2023-2027

На официалният интернет сайт на Министерство на земеделието е публикуван одобреният от ЕК Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027. Официалната версия на плана е достъпна на следния линк:...

Полезно: Национален план по Механизма за възстановяване и устойчивост

На официалният интернет сайт на Министерство на земеделието е публикувана полезна информация за Националния план за възстановяване и устойчивост на България. Информацията е достъпна на следния линк:...

Преходни правила за ПРСР през 2021 и 2022 г. – над 880 млн. евро за селско стопанство и селски райони

България ще разполага с над 880 млн. евро по ПРСР през следващите две години. През следващите 2 години държавите-членки ще продължават да прилагат настоящите правила на ОСП по отношение на директните плащания и мерките по Програмата за развитие на селските райони. По...

ПРСР през 2021: Обсъждат се приеми по най-атрактивните мерки

Предвижда се стартирането на приеми по инвестиционни мерки за земеделски стопани и преработватели, подпомагане на млади фермери и малки стопанства от ПРСР 2014-2020 г. Това беше една от основните теми по време на днешното заседание на Комитета по наблюдение на...

Ново заседание на ТРГ: Проект на интервенции за директно подпомагане на площ в новата ОСП 2021-2027г.

МЗХГ представи проекти на интервенциите за директно подпомагане на площ в новата ОСП 2021-2027г. Това стана по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за...

Новини

Избор на членове на Комитет за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г.

Министерство на земеделието публикува покана към юридическите лица с нестопанска цел за участие в избора на членове в състава на Комитета за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023-2027. В срок до 10 март...

ПРСР 2014-2020: Проект на Наредба за подпомагане на предприятия засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна

Министерството на земеделието публикува на Портала за обществени консултации, проект на Наредбата за прилагане на подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за...

Информационна кампания: Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони в България 2023-2027 г.

Министерството на земеделието обяви, че от 06.02.2023 г. стартира национална информационна кампания за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г. Инициативата има за цел да запознае земеделските стопани с...