Портфолио

 

За сравнително краткия период от своето създаване до момента, SMART AGROSTART се доказа и утвърди като сериозен и надежден партньор на бизнеса в сферата на земеделието, хранително-вкусовата промишленост и развитието на селските райони. Нашето богато портфолио и доволни клиенти са най-добрата визитка, която можем да представим.

Клиенти и партньори

Заедно за българското село!