BCAP 2020+ „Българският избор за ОСП след 2020 г.“ – Дебат I

Локация: гр. Пловдив, Гранд Хотел Пловдив (Новотел)
Дата: 18 май 2017 г.
SMART AGROSTART: Media & Marketing Support
Възложител: Институт за агростратегии и иновации, ИнтелиАгро