#FARMHACK – Мисия „Агроиновации“

Локация: гр. София, Дом на Европа
Дата: 14 ноември 2017 г.
SMART AGROSTART: цялостно организационно, маркетинг и медия обслужване
Възложител: Посолството на Кралство Нидерландия в България