Together 4 Strong Digital Agriculture – Ден 3

Локация: гр. София, Национален Дворец на културата (НДК)
Дата: 20 април 2018 г.
SMART AGROSTART: Media & Marketing Support
Възложител: Институт за агростратегии и иновации