Together 4 Strong Digital Agriculture – Ден 2

Локация: гр. София, Хотел Новотел / Национален исторически Музей
Дата: 19 април 2018 г.
SMART AGROSTART: Media & Marketing Support
Възложител: Институт за агростратегии и иновации