2gether 4 Strong Digital Agriculture

Събитие на Институт за агростратегии и иновации, Министерство на земеделието, храните и горите, FAO – Организацията за прехрана и земеделие към ООН в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Същност

Форум на високо равнище за цифровото земеделие „Заедно за силно цифрово земеделие“ се проведе от 18 до 20 април 2018 г. в рамките на програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС. Организатори на събитието бяха Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) и Институт за агростратегии и иновации, в партньорство с Министерството на земеделието, храните и горите.

Събитието, което включи практическа и официална част, протече под мотото „2gether 4 Strong Digital Agriculture“ и събра  високопоставени политици  и експерти от Европейския съюз и Западните Балкани.

Участие  във форума взеха министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, еврокомисарят по цифровата икономика и общество, Мария Габриел, Министърът на българското председателство на Съвета на ЕС, Лиляна Павлова и заместник-генералният директор и представител на ФАО за Европа и Централна Азия, Владимир Рахманин. В политическия панел на дискусиите на 20 април участваха делегации на Франция, Унгария, Словакия, Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Бивша югославска република Македония, Турция.

В тридневното събитие участие взеха и фермери, представители на академичните среди, консултанти в селските райони, неправителствени организации, оперативни групи, сформирани и функциониращи по Европейското партньорство за иновации ЕПИ-АГРИ от Германия, Финландия, Испания, Португалия, Италия и Гърция, както и примери за дигитални иновации от Западните Балкани.

Основните цели на форума бяха свързани с повишаване на осведомеността за потенциала на цифровите технологии в селското стопанство; обсъждане на възможностите, ползите и предизвикателствата на дигитализацията на селското стопанство в Централна и Източна Европа; насърчаване на диалога между заинтересованите страни на национално и регионално равнище сред земеделските стопани и производителите, политиците и лицата, отговорни за вземането на решения, компаниите от частния сектор и разработчиците на технологични решения, научните изследвания, академичните среди, консултантските услуги, гражданското общество и младежта.

Програма

В първия ден на форума гостите от чужбина имаха възможността да посетят модерни ферми от региона на София и Пловдив. В  практическата част на форума на 19 април, участниците обмениха информация за добри практики за прилагане на програмата в областта на цифровите технологии в европейския регион, както на държавите членки на ЕС, така и на държавите от Западните Балкани, включително модела за отворени иновации и оперативни групи за Европейско партньорство за иновации, използването на платформи за множество участници и системи за обслужване на едно гише. Денят завърши с официална вечеря в Слънчевата зала на Национален Исторически Музей. В заключителния ден на форума се проведе международна конференция в Национален Дворец на културата (НДК).

Предвид своите дадености и тенденциите от последните години, страната ни има огромен потенциал да се превърне в дестинация, където модерните технологии и производството на суровини и храни работят в печеливша симбиоза. Форумът беше първата сериозна крачка към интензифициране на отношенията между заинтересованите страни с оглед насърчаване на цифровата трансформация на агро-хранителния сектор в България.

SMART AGROSTART:

Организационно и медийно обслужване и подкрепа