#FARMHACK – Мисия „Агроиновации“

Събитие на Посолството на Кралство Нидерландия в България.

Същност

Фермери от различни направления в селското стопанство, преработватели, търговци, експерти, хора на науката, анализатори, IT специалисти и представители на институциите, за първи път се събраха на едно място, за да търсят общи решения за проблеми в агрохранителната верига. Инициативата FARMHACK – Мисия „Агроиновации“, организирана от посолството на Кралство Нидерландия в партньорство със Смарт Агростарт, Институт за агростратегии и иновации и ИнтелиАгро, бе проведена на 14 ноември в сградата на Европейския парламент в София.

В последните години се говори много за потенциала на внедряването на високи технологии в земеделието. Те улесняват управлението на операциите в стопанството и способстват по-доброто оползотворяване на ресурсите. Но за фермерите все още много въпроси остават без отговор, като например как новите технологии ще решат проблемите им на практика, как да боравят с тях, как да изградят инфраструктура за данни и как в последствие да обработват и използват тези данни по възможно най-добрия начин.

Първото по рода си начинание в агросектора у нас имаше за цел да даде отговор на тези въпроси, идентифицирайки конкретни проблеми, на които събралите се специалисти да търсят решение. Събитието бе водено от Ане Бруинсма и Лийке Брокхорст, представители на FarmHack.nl, Холандия. Компанията е с опит в организирането на интерактивни формати, чиято цел е намирането на технологични решения на казуси, с които се сблъскват участниците в агрохранителната верига.

SMART AGROSTART:

Цялостно организационно и комуникационно обслужване