Информационен бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци

Същност

През 2016 г. Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци прави важна крачка в развитието на своята маркетингова стратегия, създавайки свой собствен Информационен бюлетин с подкрепата на SMART AGROSTART. Бюлетинът  съдържа ценна информация за агро-хранителния сектор и се разпространява сред членовете на Съюза.

SMART AGROSTART:

Подбор на материали, създаване на съдържание, редакция и дизайн