ПРСР 2014 – 2020 г.: Започна приемът по подмярка 4.1 за инвестиции в животновъдните стопанства

От 03 юли 2020 г. до 30 септември 2020 г. се приемат проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. за инвестиции в сектор „Животновъдство“. Общият бюджет на приема е в размер на 58 674 000 лв., а субсидията...

МЗХГ: Обсъждане с бранша на извънредната подмярка COVID-1

Министерство на земеделието, храните и горите представи пред бранша преразпределението на ставките за подпомагане на земеделските производители по извънредната подмярка COVID-1. Това стана по време на видеоконферентна среща проведена с представители на браншовите...

Селски райони: Одобрени са 121 проекта за развитие на неземеделски дейности по ПРСР 2014-2020

Одобрени са 121 проектни предложения по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Общата стойност на одобрената субсидия по тях е в размер над 34 млн. лв. От МЗХГ уточняват, че в рамките на процедурата чрез ИСУН 2020 са...

МЗХГ предлага разработване на три подмерки във връзка с COVID-19 за подкрепа на сектор „Земеделие“

Министерство на земеделието, храните и горите предлага разработване на три подмерки за компенсиране на земеделските стопани, както и за предприятия, преработващи селскостопански продукти, по извънредната помощ COVID-19. Това стана ясно по време на видеоконферентна...

ОСП 2021-2027г.: МЗХГ представи пред бранша проект на идентифицирани потребности

Министерство на земеделието, храните и горите представи пред бранша Проект на идентифицирани потребности за Новата Обща селскостопанска политика (ОСП) 2021-2027 г.  Това стана по време на видеоконферентна среща с представители на браншови асоциации в сектор...