БНБ със становище за намаляването на законната лихва за забава

Европейското законодателство определя минимален размер на законната лихва за забава равен на сумата от основния лихвен процент (ОЛП) и най-малко 8 процентни пункта и намаляването ѝ за физически лица на ОЛП+4% е недопустимо. Това заявява Българската народна банка (БНБ)...

В кадастъра се опасяват, че сливането с Агенцията по вписванията ще намали качеството на услугите

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) се опасява, че ако се слее с Агенцията по вписванията, това ще се отрази негативно на добрата работа до момента и най-вече на електронните услуги. Това става ясно от становище на изпълнителния директор на АГКК...

СЮБ със становище за реформата на юридическото образование

Предложеният проект на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ трябва изцяло да се преработи, за да не е поредното разочарование. Това заявява Съюзът на юристите в...

Новата наредба за юридическото образование влиза в сила от учебната 2023/24 г., промените в хорариумите – още наесен

Министерството на правосъдието публикува проекта за обществено обсъждане Министерството на правосъдието публикува проекта на изцяло новата Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация...

ВКС отчита 2021 г.: Драстичен ръст на делата на фона на кадрова криза

Тенденцията за намаляване на делата във Върховния касационен съд (ВКС) от последните години се обръща и то с драстичен ръст на постъпленията и на фона на кадрова криза. Това става ясно от доклада за дейността на съда за миналата година. „За разлика от последните...