ВКС: Един съсобственик може да предяви ревандикационен иск за предаване на владението срещу друг

Съдът може да уважи ревандикационен иск за предаване на владението на съсобственик срещу друг, но само ако ответникът е нарушил владението на ищеца, като е установил фактическа власт върху имота, надхвърляща правата му. Това прие Гражданската колегия на Върховния...

Уволнението поради липса на качества – как се прави според ВКС

Към кой момент следва да се преценява трайната липса на качества у работника, която е послужила като основание за уволнението му и може ли работодателят да се позове на минали прояви в този смисъл, за да обоснове освобождаване по чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на...

БУЛСТАТ няма да работи три дни заради надграждане на системата

Услугите на регистър БУЛСТАТ няма да са достъпни в продължение на три дни заради надграждане на информационната система, съобщиха от Агенцията по вписванията. Регистърът няма да е достъпен от 19 ч. на 31 декември 2021 г. (петък) до 0 ч. на 4 януари 2022...

Обновеният ЗАНН – с отстъпки от глобата, споразумения и безвъзмезден труд, вече е в сила

Големите промени в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), които бяха приети преди година, са в сила от днес и така най-сетне ще влязат в действие десетките нововъведения, с които беше осъвременен 52-годишният нормативен акт. Промяната, от която ще...

Могат ли по време на ревизия данъчните да обявят, че с граждански договор се прикриват трудови правоотношения?

Това е въпросът, който трябва да получи отговор от ВАС по тълкувателно дело № 6/2021 г. То е образувано по предложение на съдия Милена Златкова от Първо отделение на ВАС до Звеното за анализи и тълкувателна дейност на съда, което е потвърдило, че има противоречия...