Предвиждат се 28 млн. евро по четири подмерки от ПРСР 2014-2020 г.

С 28 млн. евро ще се финансират още проекти по четири подмерки от ПРСР 2014-2020 г. Това предвиждат проекти на заповеди, с които се увеличават бюджетите по мерките. Те са публикувани за обществено обсъждане за срок от 7 дни на сайта на МЗХГ. Това става възможно след...

Преходни правила за ПРСР през 2021 и 2022 г. – над 880 млн. евро за селско стопанство и селски райони

България ще разполага с над 880 млн. евро по ПРСР през следващите две години. През следващите 2 години държавите-членки ще продължават да прилагат настоящите правила на ОСП по отношение на директните плащания и мерките по Програмата за развитие на селските райони. По...

ПРСР през 2021: Обсъждат се приеми по най-атрактивните мерки

Предвижда се стартирането на приеми по инвестиционни мерки за земеделски стопани и преработватели, подпомагане на млади фермери и малки стопанства от ПРСР 2014-2020 г. Това беше една от основните теми по време на днешното заседание на Комитета по наблюдение на...
Кампанията „Заедно за българското село!“ – заключителен уебинар

Кампанията „Заедно за българското село!“ – заключителен уебинар

Кампанията „Заедно за българското село!“, която Фондация Смарт Агростарт провежда в периода 2019 – 2020 г., завърши със заключителен уебинар, който се излъчи на живо в Агри.БГ. Фокусът на проекта беше насочен към новата аграрна политика на Стария...
Заедно за българското село! – Заключителен уебинар

Заедно за българското село! – Заключителен уебинар

Кампанията „Заедно за българското село!“, провеждана от Фондация Смарт Агростарт в периода 2019 – 2020 г., завършва със заключителен уебинар, по време на който ще бъдат представени резултатите от кампанията и събраната информация от проведените...