ТЕХНИЧЕСКОТО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ПРОЕКТА „СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНАТА КАРТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕИСС“

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на директорите на дирекции „Правна“ и „Информационни технологии и съдебна статистика“ при администрацията на ВСС да продължат и проведат необходимите разговори и срещи за уточняване на предмета, обхвата, параметрите и...

ПЛЕНУМЪТ НА ВСС ВЗЕ РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ ПО ОПДУ ПО ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНАТА КАРТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Пленумът на Висшия съдебен съвет реши да отложи вземането на решение по изпълнение на условия за допустимост на дейности и разходи по ОПДУ по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на единна...

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРИЕ ДОКЛАД ДА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕАЛНО ОБЩЕСТВЕНО УЧАСТИЕ В ПРАВОРАЗДАВАНЕТО ЧРЕЗ ИНСТИТУТА НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ“

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Доклад за изпълнение на дейностите по проект „Осигуряване на реално обществено участие в правораздавенето чрез института на съдебните заседатели“ от Пенка Братанова – председател на Окръжен съд – Кюстендил и ръководител на...

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВОСЪДИЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕПЕП ОБСЪДИХА ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ И СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

По инициатива на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии” (КПКИТ) към Пленума на Висшия съдебен съвет на 17.09.2021 г. членове на Висшия съдебен съвет проведоха среща с представители на Висшия адвокатски съвет и Софийска адвокатска колегия по...

С петиция съдии и адвокати призоваха за подкрепа за преработката на е-правосъдието

Столичните адвокати до ВСС: Неработещият ЕПЕП застрашава достъпа до съд Съдии, адвокати и преподаватели призоваха юридическата общност и цялото общество да подкрепи усилията им за преработване на електронното правосъдие у нас. За това съобщават от Съюза на съдиите в...

От Министерството на правосъдието призовават за обществено обсъждане по въпроса със съдебната карта

Министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов предостави на Народното събрание Анализ на предложенията за оптимизация на съдебната карта на съдилищата в Република България, изработен от екипа на ведомството от встъпването в длъжност на служебния кабинет. Съгласно...