Кампания 2019: 105 млн. лева по схемата за преразпределително плащане

ДФ „Земеделие” изплати 105 190 941 лева по схемата за преразпределително плащане (СПП), а субсидии са преведени на 56 505 земеделски стопани, подали заявление за подпомагане за Кампания 2019. Нивото на подпомагане по схемата е в размер на 137,22 лева за един хектар....

Допълнителна възможност за проекти от 2015 г. по подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020

От МЗХГ съобщиха, че с цел постигане на заложените цели в ПРСР 2014-2020 г. се предоставя възможност на кандидатите, подали заявления за подпомагане по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, в периода на прием съгласно Заповед №...

МЗХГ: Земеделските стопани могат да подават документи за пререгистрация и по електронна поща

От МЗХГ съобщиха, че земеделските стопани имат възможност да подават документи за регистрация или пререгистрация по Наредба № 3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопaни  и по електронна поща. Целта е да не се налага да ходят до Общинските...

Обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци

ДФ „Земеделие“ изплати над 73 млн. лв. по схемите за обвързано с производството подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2019. Субсидии получиха 13 221 земеделски стопани, заявили площи с плодове, зеленчуци, оранжерийно зеленчукопроизводство. В плащането са...

Висок интерес към подпомагане на дейности за професионално обучение по ПРСР 2014-2020

От МЗХГ съобщиха, че 79 проектни предложения на стойност 38.6 млн. лв. са подадени по подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ от ПРСР 2014-2020 г., по приема приключил на 16 март 2020 г. По мярката са кандидатствали висши училища, професионални...

МЗХГ: Заявленията за държавните помощи ще се приемат по електронна поща

Като част от мерките, които се налагат във връзка с ограничаване опасността от разпространение на коронавирус (COVID-19) и гарантиране на непрекъснат процес за обслужване на бенефициентите се предоставя възможност земеделските стопани, които искат да заявят финансова...