ВКС и ВАС с ключово съвместно тълкувателно дело за производствата по ЗАНН

На два ключови въпроса, свързани с приложението на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), ще отговорят Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховният административен съд в съвместно тълкувателно дело. То е образувано от...

ВКС: Шефът не може да уволнява, докато е в отпуск и го замества друг

Докато е в отпуск и го замества друг, шефът не може да прекратява трудови правоотношения. Това постанови състав на Върховния касационен съд (ВКС) в решение за развитие на правото. Върховните съдии Албена Бонева, Боян Цонев и Мария Христова специално подчертават, че по...

До 2 септември ограничения в достъпа до деловодствата и залите в СГС

До 2 септември ще важат ограничения за достъпа до съдебните зали и деловодствата на Софийския градски съд (СГС). Новата организация, въведена със заповед на председателя на СГС Алексей Трифонов, предвижда участниците в производствата да бъдат допускани в съдебните...

Върховният административен съд образува две нови тълкувателни дела

Върховният административен съд (ВАС) образува две нови тълкувателни дела, които са от значение за контрола за законосъобразност на действията на местната власт и за защитата на правата на хората с увреждания. По дело №5/2022 г. на ВАС са поставени два въпроса,...

Маски, дистанция и по един човек в деловодство в Софийския районен съд

По-строгите мерки срещу разпространението на коронавируса в София, които влизат в сила от утре, ще бъдат въведени и в Софийския районен съд (СРС). По заповед на председателя на съда от утре всички съдии, прокурори, съдебни служители и посетители на съда трябва да...

ВКС разясни в тълкувателно решение как се определя обезщетението за неимуществени вреди при съпричиняване

Когато преценява какво е справедливото обезщетение за неимуществени вреди и установи, че е налице съпричиняване от страна на пострадалия, съдът не е ограничен от заявената от ищеца претенция, но не може да присъди свръхпетитум. Това заявиха Гражданската и Търговската...