Окончателно: Методиката за намаляване на агроекологичните плащания по програмата за селските райони е нищожна

Върховният административен съд (ВАС) окончателно обяви за нищожна Методиката за намаляване и отказване на годишните агроекологични плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.  Тя е...

Давността за придобиване на държавни и общински имоти отново тече

Давността за придобиване на държавни и общински имоти, която беше спряна в продължение на повече от 15 години – от 31 май 2006 г., от днес отново тече. На 24 февруари 2022 г. Конституционният съд (КС) единодушно (по искане на Висшия адвокатски съвет) отмени...

ВКС обясни в тълкувателно решение как се определя кое дело е търговско и кое гражданско

Делото по спор между физическо лице и строител по занятие е търговско, но след измененията в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) от края на 2019 г. се гледа като гражданско и прагът за допускането му до касация е 5000 лв. Това постановиха Гражданската и Търговската...

КС отмени мораториума за придобиване по давност на държавни и общински имоти

За първи път от почти 16 години давността ще започне да тече три дни след обнародването на решението на конституционните съдии Конституционният съд (КС) единодушно отмени мораториума за придобиване по давност на държавни и общински имоти. Това стана на 16-ата година...

Съюзът на юристите постави ребром проблема с качеството на образованието по „Право“

Само 25-30% от завършилите издържат адвокатския изпит, а и има факултети с нулева успеваемост, изтъкват от СЮБ Има крайна необходимост от съществени промени в юридическото образование и при започналата сега реформа на висшето образование трябва да бъдат обсъдени и...

Относно идеята за създаване на Държавна агенция по вписванията

Анализ на ДОЦ. Д-Р КРАСИМИР ДИМИТРОВ за Lex.bg През последния месец в юридическата общност се разгоря полемика относно идеята за създаване на Държавна агенция по вписванията и сериозна законодателна реформа в уредбата на вписванията и регистрациите в граждански,...