От Министерството на правосъдието призовават за обществено обсъждане по въпроса със съдебната карта

Министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов предостави на Народното събрание Анализ на предложенията за оптимизация на съдебната карта на съдилищата в Република България, изработен от екипа на ведомството от встъпването в длъжност на служебния кабинет. Съгласно...

Качествена съдебна медиация през погледа на председателят на Висшият адвокатски съвет

Качеството на съдебната медиация може да се гарантира, само ако основните участници в съдебната медиация са адвокати. Това е заявил председателят на Висшият адвокатски съвет (ВАдС) Ивайло Дерменджиев в една от първите си срещи след встъпването в длъжност на новия...

Столичните адвокати алармират за сериозни проблеми с електронното правосъдие

Множество проблеми с Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) и с документооборота със Софийския градски съд (СГС) излагат в писмо до ръководството на съда от столичната адвокатска колегия и настояват за среща. Председателят на СГС Алексей Трифонов е реагирал...

Върховният административен съд образува тълкувателно дело по Закона за горите

На 30 юли Върховният административен съд (ВАС) е образувал нов тълкувателно дело под № 3 от 2021 г., по искане на правосъдния министър Десислава Ахладова. Тя е била сезирана от министъра на земеделието, храните и горите за противоречива практика по санкционирането на...

ВСС ПРЕДСТАВИ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЕИСС ПРЕЗ ПЪРВАТА ГОДИНА ОТ НЕЙНОТО ВНЕДРЯВАНЕ И ПРЕДПРИЕТИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВОСЪДИЕ

Практическият ефект в края на първата година от приложението на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) представиха на пресконференция членове на ВСС и екипът за управление на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските...