До края на месец юни ще стартират приеми по две нови мерки от ПДМР 2014-2020 г.

До края на месец юни ще стартират приеми по две нови мерки от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  (ПДМР). Това обяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева  по време на представяне на проучване  „Навиците на...

Стартира прием по новата мярка за инвестиции от лозаро-винарската програма

От 17 юни (понеделник) до 27 юни 2019 г. се отваря първият прием по новата мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. (НППЛВС 2019-2023 г.). Бюджетът по мярката за финансовите 2019...

Очаква се висока активност за предстоящия прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР

„Фокусът на Програма за развитие на селските райони през 2019 г. e подпомагането на малките земеделски стопанства. Именно за това за втори път отваряме  подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, чийто общ размер на финансовото...

Публикувана е годишната работна програма на ПРСР за 2019 г.

В Индикативна годишна работна програма на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за 2019 година са включени мерките от Програмата, по които са предвидени приеми през 2019 г. В програмата можете да откриете сроковете за прием по отделните...

Публикувани са три процедури по подмярка 6.4 от ПРСР 2014-2020 за развитие на неземеделски дейности в селските райони

До 07.12.2018 г. се приемат проектни предложения по една от най – атрактивните мерки от ПРСР 2014-2020 свързана с подпомагане развитието на неземеделски дейности в селските райони. Дейностите, които се подпомагат по трите процедури са свързани със подкрепа на занаяти,...

Публикувана е процедура за подбор на проекти по мярка 9 от ПРСР 2014-2020 за подпомагане на групи и организации на производители

До 20.08.2018 г. се приемат проектни предложения по мярка 9 от ПРСР 2014-2020 свързана с подпомагане на признати групи и организации на земеделски производители. Кандидатстването е възможно чрез подаване на електронно проектно предложение в ИСУН 2020. Потенциалните...