НОВ ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 4.2 – Обществено обсъждане

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на насоки по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.018 „Целеви прием за инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на...

ПРСР 2014-2020, предстоящ прием по подмярка 4.1 – Обществено обсъждане

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на насоки по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.017 „Целеви прием за проектни предложения за повишаване на ефективността при...

Одобрено е първото изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 — 2027 г.

Европейската комисия одобри първото изменение на Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 — 2027 г. Промените в различните интервенции, включени в Плана ще спомогнат за улесняване неговото изпълнение и адаптиране на...

МЗХ: Информационна кампания за разясняване на условията за кандидатстване по НПВУ

Министерство на земеделието и храните започва информационна кампания, по време на която експерти ще разяснят на земеделските производители условията при подаване на проектни предложения по двете стартирали процедури „Инвестиции в технологична и екологична...

НПВУ: С бюджет от 15 млн. лева стартира прием по процедура „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“

С бюджет от 15 млн. лева без ДДС стартира прием на предложения за извършване на инвестиции по направление „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“, предвидена в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)....

Стартира приемът по интервенциите в сектори „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“

От днес до 13 октомври е отворен приемът на заявления за одобрение на оперативни програми в сектори „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“ по Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. В...