МЗХГ публикува за обществено обсъждане новите условия по подмярка 6.3

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието...

Прием по Пчеларската програма от 24 февруари

От 24 февруари до 9 март ДФ „Земеделие” отваря приемът по Национална програма по пчеларство, която ще действа в периода 2020-2022 г. Документи за финансовата 2020 година ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на физическото лице и по...

Подпомагат земеделските стопани за извършване на зимни пръскания

От 10 февруари до 6 март ДФ „Земеделие“ ще приема заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”. Помощта е...

От 10 февруари стартира прием на заявления за хуманно отношение към птиците

В областните дирекции на ДФ „Земеделие“ от 10 февруари до 28 февруари се приемат заявления по схемата за държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“, прилагана през 2020 година. Максималният годишен...

ДФЗ: Планира се прием по новата пчеларска програма

От ДФ „Земеделие“ съобщиха, че до края на февруари се планира прием по новата Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2020-2022 г. Това съобщи изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ по време на среща с представители на пчеларите. Той...

Държавна помощ за инвестиции за производство на растениевъдна продукция.

От 3 февруари ДФ „Земеделие“ стартира прием по схемата за държавна помощ „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”. Основно изискване към кандидатите е да са...