Финансиране на мерки за биосигурност по ПРСР 2014-2020

През 2020 г. ще стартират целеви приеми по три подмерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. за повишаване на биосигурността в животновъдните стопанства. През текущата година собствениците на животновъдни обекти ще могат да кандидатстват с...

Иновации: Удължаване на приема по подмярка 16.1 от ПРСР 2014-2020

С един месец се удължава срокът  за прием на проектни предложения по подмярка 16.1 “Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., а документи ще се приемат до 17 февруари 2020 г....

ПРСР 2014-2020: Подпомагане за животновъдни стопанства през 2020 година

В първите няколко месеца на 2020 г., Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 планира да стартира няколко подмерки за подпомагане, които пряко касаят животновъдните стопанства. Наред с познатите подмерки за подкрепа на инвестиции в...

Повишаване на знанията и уменията на земеделските и горските стопани: Стартира прием на проектни предложения по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

УО на ПРСР стартира прием на проектни предложения по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Подпомагането е насочено към повишаване на знанията и уменията на земеделските и горските стопани, както и заетите лица в...

Директни плащания – Кампания 2020: Кандидатстването по основните схеми тръгва електронно

За Кампания 2020 кандидатстването по основните схеми и мерки от директните плащания ще става електронно. Това каза изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Васил Грудев по време на Деветия национален семинар на Националната асоциация на...

МЗХГ: През 2020 г. ще бъдат отворени приеми по 11 мерки от ПРСР на стойност 52,5 млн. евро

През следващата година ще бъдат отворени приеми по 11 мерки от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) на стойност 52,5 млн. евро. Това съобщи министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева по време на дискусия в рамките на церемония по...