Заедно за българското село: Преодоляване на предизвикателствата – проект финансиран от Европейския социален фонд и изпълняван по Оперативна програма „Добро управление“

Фондация Смарт Агростарт изготви препоръки на база на събраната информация по проект „Заедно за българското село: Преодоляване на предизвикателствата ……“ – финансиран от Европейския социален фонд и изпълняван по Оперативна програма „Добро...

МЗХ: Изменението в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 — 2027 г. беше изпратено към Европейската комисия

Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 — 2027 г. (Стратегически план) е изпратен към Европейската комисия, след като правителството одобри изменение, касаещо текстове в част от интервенциите и прехвърляне на средства...

ПРСР 2014-2020: ЕК одобри шестнадесетото изменение на Програмата

Европейската комисия одобри шестнадесетото изменение на ПРСР за периода 2014-2020 г, с което се предвижда промяна на текстовете в част от мерките и подмерките. Изменението включва и преразпределяне на 142 млн. евро от Европейския земеделски фонд за развитие на...

МЗХ: Методиката за предварителните условия в Стратегическия план за 2023-2027 г.

Със заповед на министъра на земеделието и храните е утвърдена Методиката за прилагане на предварителните условия в Република България за периода 2023-2027 г., във връзка с изискванията за подпомагане по новия Стратегически план за развитие на земеделието и селските...

ЕК удължи подкрепата по украинската помощ до 30 юни 2024 г.

Европейската комисия удължи срока за прилагане на Временна рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна до 30 юни 2024 г. и увеличи тавана на помощта до 280 000 евро. Съобщението е публикувано днес...

Увеличен е бюджетът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.

С близо 70 млн. лева е увеличен бюджетът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. С допълнителните средства общият бюджет на процедурата възлиза на над 540 млн. лв. По този начин е осигурена...