ДФЗ: Планира се прием по новата пчеларска програма

От ДФ „Земеделие“ съобщиха, че до края на февруари се планира прием по новата Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2020-2022 г. Това съобщи изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ по време на среща с представители на пчеларите. Той...

Държавна помощ за инвестиции за производство на растениевъдна продукция.

От 3 февруари ДФ „Земеделие“ стартира прием по схемата за държавна помощ „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”. Основно изискване към кандидатите е да са...

Приети са новите изисквания за по-висока биосигурност при отглеждане на свине

От днес, 17 януари 2020 г., влизат в сила новите изисквания за по-висока биосигурност при отглеждане на свине в лични стопанства, фамилни и индустриални ферми съобщиха от Министерство на земеделието, храните и горите. Измененията и допълненията в Наредба № 44 от 2006...

Допълнителни средства за групи и организации на производители по мярка 9 от ПРСР 2014-2020 г.

С допълнителни 3,2 млн. лева се увеличава бюджетът по процедурата за прием на проектни предложения по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ по ПРСР 2014-2020 г. съобщиха от Министерство на земеделието, храните и горите. Така общият размер на...

Финансиране на мерки за биосигурност по ПРСР 2014-2020

През 2020 г. ще стартират целеви приеми по три подмерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. за повишаване на биосигурността в животновъдните стопанства. През текущата година собствениците на животновъдни обекти ще могат да кандидатстват с...

Иновации: Удължаване на приема по подмярка 16.1 от ПРСР 2014-2020

С един месец се удължава срокът  за прием на проектни предложения по подмярка 16.1 “Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., а документи ще се приемат до 17 февруари 2020 г....