ПРСР 2014-2020: Приключи оценката за допустимост на 143 проекта по подмярка 4.2

Държавен фонд „Земеделие“ приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 143 проектни предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Те са подадени чрез ИСУН по процедура чрез...

Кампания 2023: Електронните формуляри са достъпни в СЕУ

ДФЗ съобщи, че в Системата за електронни услуги (СЕУ) е разработена функционалност, позволяваща на кандидатите по Eко схемите за запазване и възстановяване на почвения потенциал (Еко-ЗВПП) и за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи (Еко- ПЗП) да...

План за възстановяване и устойчивост: Важни процедури отново за общестевно обсъждане

Министерство на земеделието и храните, публикува за ново обществено обсъждане проект на насоки по процедура № BG-RRP-6.006 „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“ и процедура № BG-RRP-6.004 „Инвестиции в технологична и...

Кампания 2023: Равносметка

От ДФ „Земеделие“ представиха данни за проведената Капмания 2023, която приключи на 21 юли. Общо 64 942 заявления за подпомагане са подадени по директни плащания за Кампания 2023 г. Декларирани са 1 155 627 парцели с обща площ 3 884 821.34 хектара. По...

Селски райони: Одобрени проекти за пътища по ПРСР 2014-2020

На интернет страницата на ДФ „Земеделие” е публикуван списък с одобрени за финансово подпомагане 32 проектни предложения за реконструкция и рехабилитация на пътища, за които е наличен бюджет и са получили по критериите за оценка над 57 точки включително, чиято обща...

Министерство на земеделието: Кампания 2023 се удължава до 21 юли

В Държавен вестник, бяха обнародвани изменения в Наредба № 4 от 2023 г., които предоставят възможност земеделските стопани да подават заявления за подпомагане по директните плащания, както и да редактират вече подадените такива, в срок до 21 юли 2023 г. Обнародвани са...