Кампания 2019: Над 3 млн. лв. за дребни земеделски стопани

МЗХГ съобщи, че с над 3 млн. лв. (3 258 611 лв.) са финансирани стопанствата на 3 084 кандидати по Схемата за дребни земеделски стопани, подали заявления за Кампания 2019. Право на подпомагане имат земеделски стопани, които са подали заявления по Схемата за единно...

3,7 млн. лева за младите земеделски стопани по Кампания 2019

МЗХГ съобщиха, че са преведени над 3,7 млн. лева (3 701 570 лв.) по схемата за млади земеделски стопани, а подпомагане получават 3 858 стопани, които са декларирали площи по Схемата за единно плащане на площ в заявлението за подпомагане за Кампания 2019 и са заявили...

Кампания 2019: Доплащане от над 74 млн. лв. по СЕПП

От МЗХГ съобщиха, че са преведени над 74 млн. лв. по Схемата за единно плащане на площ. Субсидии са получили 56 595 земеделски стопани. Окончателното плащане е направено след актуализация на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели , на база...

Над 35,6 млн. лева финансиране по мярка 11 „Биологично земеделие“

МЗХГ съобщи, че са преведени над 35,6 млн. лв. по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. Плащания са извършени към 3 177 земеделски стопани с одобрени заявления по направление „Биологично растениевъдство“, „Биологично животновъдство“ и „Биологично...

Подмярка 6.1: Още 103 млади фермери с договори по ПРСР 2014-2020

От МЗХГ съобщиха, че са подписани нови 103 договора по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ по ПРСР 2014-2020 г. на обща стойност на субсидията от 5 036 185 лв. Допълнителните договори са по проектите от втория прием по подмярката,...

МЗХГ: Стартира прием по две мерки от ПРСР 2014-2020 г. за подкрепа на Местни инициативни групи

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 стартира прием по две подмерки като част от подхода ВОМР. Единият прием е по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“. Целта е да се насърчат социалното приобщаване,...