От 4 януари и ВАС ще работи с нова система за делата – ЕДИС

И Върховният административен съд (ВАС) вече ще работи с нова деловодна система. От 4 януари 2022 г. официално ще бъде внедрена Единната деловодна информационна система (ЕДИС), която ще има връзка и с Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП). Това стана ясно на...

Значението на помощните партиди за валидността на вписването или как ВКС спаси имот след двойна грешка и двойна продажба

Какво е правното значение на помощните партиди за валидността на вписването в имотния регистър при действащата персонална система на вписване? Това е въпросът, който стои в основата на казус, в който един имот е продаден два пъти на различни лица, следва грешка в...

СГС ще приема е-документи само на имейла на регистратурата. Всички те трябва да са подписани с валиден КЕП

Софийският градски съд (СГС) ще приема документи само на една единствена електронна поща – registratura@sgs.iustice.bg, като авторството им трябва да бъде...

ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВОСЪДИЕ ЩЕ ОБСЪДЯТ ГРАЖДАНСКИЯТ СЪВЕТ КЪМ ВСС И СЪВЕТЪТ ЗА ПАРТНЬОРСТВО ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ

Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет (ГС) и Съветът за партньорство (СП) ще дискутират на съвместно заседание през месец януари 2022 г. електронното правосъдие, работата на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) и на Единния портал за електронно...

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРИЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСТАНОВЕНИТЕ НАРУШЕНИЯ НА ПРАВО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ И РЕШАВАНЕ НА ДЕЛА В РАЗУМЕН СРОК И ЗА ИЗПЛАТЕНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ В ДВА ТРИМЕСЕЧНИ ПЕРИОДА ЗА 2021 Г.

съдебен съвет прие два доклада с данни за установените от Инспектората към ВСС (ИВСС) нарушения на правото на разглеждане и решаване делата в разумен срок по реда на глава трета „а“ ЗСВ и два отчета на министъра на правосъдието за изплатените обезщетения за периода...

ВКС разясни откога текат двете седмици възстановеният от съда уволнен да се яви на работа

Двуседмичният срок, в който незаконно уволненият трябва да се яви на работата, на която е възстановен, започва да тече от момента, в който той получи съобщението за възстановяване на работа, изпратено от разгледалия делото първоинстанционен съд. Това прие в ново...