Министерството на правосъдието публикува за предварително обществено обсъждане изменения и допълнения в Закона за съдебната власт, свързани с електронното правосъдие

Министерството на правосъдието публикува за предварително обществено обсъждане изменения и допълнения в Закона за съдебната власт, свързани с електронното правосъдие

Министерството на правосъдието публикува за предварително обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗСВ). Целта му е да се осигури възможност за безпроблемна работа в правораздавателната система в процеса на въвеждане...
Съдиите от СРС с четири идеи за рационализиране на ролята на съдебните заседатели

Съдиите от СРС с четири идеи за рационализиране на ролята на съдебните заседатели

Четири предложения за промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), които да рационализират участието на съдебните заседатели по дела, без да засегнат ролята им като представители на обществеността в наказателния процес, отправиха съдиите от Наказателното отделение...
Промениха ГПК: Запорите на коли, камиони и земеделска техника влизат в е-регистър, ще може да се прави справка при сделка

Промениха ГПК: Запорите на коли, камиони и земеделска техника влизат в е-регистър, ще може да се прави справка при сделка

Запорите на всички движими вещи, подлежащи на регистрация, ще влязат в единна електронна система и при сделка, всеки заинтересован ще може да получава справка от нея. Промяната засяга всички пътно-транспортни средства, земеделската и пътностроителната техника и...
Районният съд в Благоевград остава без председател след отказ на единствения кандидат

Районният съд в Благоевград остава без председател след отказ на единствения кандидат

Съдия Гюлфие Яхова няма да е председател на районният съд в Благоевград, след като се отказа от процедурата, в която тя беше единствен кандидат за поста. Това стана ясно на днешното заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на което Яхова трябваше да...
Всеки български гражданин ще може да заявява електронно свидетелство за съдимост от 1 септември 2022, включително осъждани лица

Всеки български гражданин ще може да заявява електронно свидетелство за съдимост от 1 септември 2022, включително осъждани лица

Всеки български гражданин, без значение къде е роден, ще може да заяви и да получи електронно свидетелство за съдимост, включително ако е осъждан или реабилитиран. Единственото условие за това е да разполага с квалифициран електронен подпис (КЕП).  Това...
Пленумът на ВСС определи екип за организация и управление на проект „Укрепване, доразвитие и надграждане на Единната информационна система на съдилищата“ в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост

Пленумът на ВСС определи екип за организация и управление на проект „Укрепване, доразвитие и надграждане на Единната информационна система на съдилищата“ в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи състава на екипа за организация и управление на проект „Укрепване, доразвитие и надграждане на Единната информационна система на съдилищата“ в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост. Екипът от...