МЗХГ: Проект на интервенции по подхода ВОМР за новия програмен период

Министерство на земеделието, храните и горите представи проекти на интервенции за подготовката и изпълнението на подхода Лидер/Водено от общностите местно развитие за новата Обща селскостопанска политика 2021-2027г. Това стана по време на видеоконферентно заседание на...

Преброяване на земеделските стопанства 2020

МЗХГ съобщи, че до 18 декември 2020 г. остава да бъдат преброени още близо 49 хил. земеделски стопанства. Към момента най-голям е броят на анкетираните стопанства в областите Благоевград, Пловдив и Пазарджик, а относителният дял на въведените в системата стопанства е...

Аграрен доклад 2020: Ръст от 4,1 % на аграрния отрасъл

Брутната добавена стойност (БДС), създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство” през 2019 г. възлиза на близо 3,9 млрд. лева по текущи цени, като бележи ръст от 4,1 % в сравнение с предходната година. Това показва анализът на Годишният доклад за състоянието...

Приключи приема на заявления по извънредната подмярка 21.3 от ПРСР 2014-2020

Общо 211 заявления за подпомагане са подадени по извънредната подмярка 21.3 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3“ от ПРСР 2014-2020 г. по двете възможни направления за...

Стратегически план 2021-2027: Обсъждане на възможности за подпомагане

МЗХГ представи първите проекти на интервенции за новата Обща селскостопанска политика пред представители на бранша и широката общественост. Това стана по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за...

ОТ ФЕРМАТА ДО ТРАПЕЗАТА – ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО – Анкета

Реалистични ли са за нашите условия целите, които си поставя Зелената сделка и в частност Стратегията „От фермата до трапезата“ – това се опитва да разбере последната анкета за 2020 г. на проекта „Заедно за Българското село!“ Стратегията „От фермата до трапезата“ е...