От МЗХГ съобщиха, че 100 751 заявления за подпомагане са подадени в Кампанията по директни плащания за 2020 г., като от тях са приключени 100 055. До 5 юни 2020 г. е срокът за извършване на промени без санкция във вече подадените към 20 май 2020 г. заявления, включително добавяне на допълнителни схеми и мерки, както и земеделски парцели и/или животни по заявените схеми и/или мерки. До 15 юни 2020 г. земеделските стопани могат да подават заявления за подпомагане, със санкция от 1% за всеки работен ден закъснение.