Кампанията „Заедно за българското село!“, която Фондация Смарт Агростарт провежда в периода 2019 – 2020 г., завърши със заключителен уебинар, който се излъчи на живо в Агри.БГ. Фокусът на проекта беше насочен към новата аграрна политика на Стария континент след 2021 г., като бяха направени 15 анкети, а препоръките които са изпратени към министерството на земеделието – 34, като повечето от тях са свързани с мерки от “Програмата за развитие на селските райони” (ПРСР). Марта Йонкова, ръководител на проекта представи резултатите от кампанията и събраната информация от проведените анкети. Те бяха посветени на теми като биосигурността в животновъдните стопанства, Закона за браншовите организации, Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, административната тежест в Програма за развитие на селските райони и др.


Проект „Заедно за българското село!“ е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Оперативна програма „Добро управление“.