Скоро ще стартира нов сайт за Стратегическия план по земеделие и развитие на селските райони 2023 -2027 г. съобщиха от МЗХ. Министерството работи по структурирането на информацията по начин, който съществено да се повиши прозрачността и нивото на информираност за подпомагането в сектор „Земеделие“, тъй като този основен документ покрива цялата тематика на директни плащания, селски райони, лозарска програма и пчеларска програма.

Целта на сайта е да бъде полезен на всяка една заинтересована страна, която да може да търси и намира цялата необходима информация на едно място.