Министерство на земеделието, храните и горите представи пред бранша преразпределението на ставките за подпомагане на земеделските производители по извънредната подмярка COVID-1. Това стана по време на видеоконферентна среща проведена с представители на браншовите организации.

Заместник-министър д-р Лозана Василева заяви, че същественото изменение е в първата подмярка-COVID-1 , която обхваща чувствителните сектори – „Плодове и зеленчуци“, „Маслодайна роза“ „Винени лозя“, „Декоративни растения“, „Животновъдство“ и „Пчеларство“, а първоначалната визия на Министерството бе помощта да се предостави чрез изчисление на ставка на площ и на глава животно. От МЗХГ уточниха, че целта е максимално да се отразят размерите на земеделските стопанства и да се получи справедлива сума за съответните групи. От министерството уточняват, че по подмярката е възможно да има натрупване на финансовата помощ. Например, ако едно земеделско стопанство има плодове и зеленчуци, то може да получи еднократната сума за плодовете, плюс еднократната сума за зеленчуците, но не повече от 7 000 евро“. По време на срещата е уточнено, че в подмярка COVID-2  няма промяна от първоначалния вариант. При подмярка COVID-3, която ще компенсира малки и средни предприятия за преработка на селскостопански продукти, като допустими за подпомагане са включени и признатите групи и организации на производители, по предложение на бранша.

Обсъдените предложения предстои да бъдат представени за одобрение чрез писмена процедура на Комитета по наблюдение на ПРСР 2014-2020 г., след което страната ни ще изпрати до ЕК изменението на Програмата. От МЗХГ уточняват, че през месец юли ще бъде разписана наредбата за прилагане на мерките, след което се предвижда през месец август да бъде отворен и приемът на заявления.