Министерство на земеделието, храните и горите предлага разработване на три подмерки за компенсиране на земеделските стопани, както и за предприятия, преработващи селскостопански продукти, по извънредната помощ COVID-19. Това стана ясно по време на видеоконферентна среща с представители на браншовите организации. На нея бяха обсъдени условията за допустимост за отпускане на  допълнителни средства  на засегнатите сектори от пандемията. Предвижда се по мярката да се задели ресурс от около 100 млн. лв. Таваните на финансовата помощ за земеделските производители е до 7 хил. евро, а за предприятията е до 50 хил. евро“. От МЗХГ уточниха, че идеята е с тези средства да се компенсират разходите за противоепидемични мерки, както и за намалени доходи от затворени канали за реализация на продукцията.