Министерство на земеделието публикува проект на Наредба за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в сектора на пчеларството. Общественото обсъждане е със срок до 25.05.2023 година, а документите можете да намерите на следният линк: 

https://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/proekt-na-naredba-za-usloviyata-i-reda-za280423/