И Върховният административен съд (ВАС) вече ще работи с нова деловодна система. От 4 януари 2022 г. официално ще бъде внедрена Единната деловодна информационна система (ЕДИС), която ще има връзка и с Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП). Това стана ясно на заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС), който я одобри и взе решение за внедряването ѝ.

На практика ЕДИС беше разработена още през 2016 г., но до използването ѝ така и не се стигна заради множеството дефекти и проблеми. С поправянето ѝ се зае Георги Чолаков, след като оглави ВАС.

Съживихме мъртвец“, така председателят на ВАС обобщи работата през последните години.

Вашите мъки тепърва започват. Всяка информационна система е ужас за магистратите“, отговори му Боян Новански.

Във ВАС обаче не се очакват такива проблеми, защото от почти две години върховните съдии работят със системата в тестова среда. През това време са изчистени недостатъците и са направени съответните доработки. ЕДИС разполага с модул за натовареност, изградени са и връзки между нея и ЕПЕП. Първоначално деловодителите, а след това и магистратите са започнали работа с ЕДИС в тестова среда, всички са минали и през съответното обучение.

След влизането в сила на електронното правосъдие, всички дела се сканират и се прикачат само в ЕДИС, в старата система няма електронни папки на делата. Достъпът до ЕПЕП е достатъчно добър и всички опции на портала се използват в ЕДИС. Старата система ще остане вътрешна за съда“, обясни председателят на ВАС Георги Чолаков.

ЕДИС е направена и за работа по първоинстанционни дела, но все още няма да бъде въвеждана в административните съдилища, защото ще има нужда от надграждане. „Започваме да доработваме ЕДИС на ниво административни съдилища като същевременно ще наливаме и информацията от старите системи в новата“, посочи още Чолаков. Той уточни, че от януари системата пилотно ще бъде въведена в съдилищата в Пазарджик, Перник и Пловдив. Предвижданията са към ноември догодина всички административни съдилища вече да работят с ЕДИС , като ще има връзка между инстанциите.