Министерството на земеделието публикува на Портала за обществени консултации, проект на Наредбата за прилагане на подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., за становища от заинтересованите страни до 27.02.2023 г.

С обнародването на  настоящата наредба предстои да стартират приеми на заявления за подпомагане по под-мерки 22.1 и 22.2 за извънредна временна подкрепа за земеделски стопани и МСП, особено засегнати от въздействието на руската инвазия в Украйна.

За подпомагане по под-мярка 22.1 ще могат да кандидатстват земеделски стопани, отглеждащи пчелни семейства или ягоди или малини, оранжерийно производство.

С проекта на Наредбата по мярка 22 може да се запознаете тук: https://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/proekt-na-naredba-za-prilagane-na-podmyarka13223/.