Нови договори ще бъдат сключени със земеделски производители по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020 г.

С близо 70 млн. лева се увеличава бюджетът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). Това предвижда публикуваният за обществено обсъждане проект на заповед, с която се увеличава общият...

МЗХ: Публикувани са за обществено обсъждане измененията в нормативната уредба за прилагане на интервенциите от Стратегическия план в сектор „Пчеларство“

Министерството на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за допълнение на Наредба № 8 от 2023 г. на условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 –...

МЗХ публикува за обществено обсъждане проект на методика за предварителните условия в Стратегическия план

Министерството на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Методика за прилагане на предварителните условия в Република България за периода 2023-2027 г., във връзка с изискванията за подпомагане по Стратегическия план за развитие на...

МЗм: Обществено обсъждане на наредба за пчеларския сектор

Министерство на земеделието публикува проект на Наредба за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в сектора на пчеларството. Общественото обсъждане е със срок до...

ПРСР 2014-2020: Проект на Наредба за подпомагане на предприятия засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна

Министерството на земеделието публикува на Портала за обществени консултации, проект на Наредбата за прилагане на подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за...

Полезно: Публикуван е финалния вариант на СП на България 2023-2027

На официалният интернет сайт на Министерство на земеделието е публикуван одобреният от ЕК Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027. Официалната версия на плана е достъпна на следния линк:...