МЗм: Стартира прием по мерки 10 и 11 от ПРСР 2014-2020 г.

От 4 май 2023 г., със заповед на министъра на земеделието стартира прием на заявления за продължаващи ангажименти по мерки 10 „Агроекология и климат“ и 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020. Заявления ще се приемат в общинските служби по земеделие заедно със...

МЗм: Обществено обсъждане на наредба за пчеларския сектор

Министерство на земеделието публикува проект на Наредба за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в сектора на пчеларството. Общественото обсъждане е със срок до...

ПРСР 2014-2020, какво предстои през 2023 г.

Управляващият орган на ПРСР публикува Индикативна годишна работна програма за 2023 г. В нея са включени мерките и подмерките, за които се предвижда да бъдат определени периоди на прием през годината. За всяка една от мерките са посочени допустимите кандидати,...

Земеделските стопани могат да кандидатстват по държавната помощ заради войната в Украйна до 13 април

До 13 април 2023 г. земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“. Бюджетът по помощта е в размер на 213 млн. лв....

Национален план за възстановяване и устойчивост: Министерство на земеделито публикува процедури за обществено обсъждане

Министерство на земеделието, публикува четири процедури по „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“, компонент „Устойчиво селско стопанство“ от Национален план за възстановяване и устойчивост. Проект на насоки по процедура №...

Държавна помощ в размер на 213 млн. лева заради войната в Украйна

От 3 до 13 април 2023 г. земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“. Утвърденият от Управителния съвет на...