Подпомагат земеделските стопани за извършване на зимни пръскания

От 10 февруари до 6 март ДФ „Земеделие“ ще приема заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”. Помощта е...

От 10 февруари стартира прием на заявления за хуманно отношение към птиците

В областните дирекции на ДФ „Земеделие“ от 10 февруари до 28 февруари се приемат заявления по схемата за държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“, прилагана през 2020 година. Максималният годишен...

ДФЗ: Планира се прием по новата пчеларска програма

От ДФ „Земеделие“ съобщиха, че до края на февруари се планира прием по новата Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2020-2022 г. Това съобщи изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ по време на среща с представители на пчеларите. Той...

Държавна помощ за инвестиции за производство на растениевъдна продукция.

От 3 февруари ДФ „Земеделие“ стартира прием по схемата за държавна помощ „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”. Основно изискване към кандидатите е да са...

Финансиране на мерки за биосигурност по ПРСР 2014-2020

През 2020 г. ще стартират целеви приеми по три подмерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. за повишаване на биосигурността в животновъдните стопанства. През текущата година собствениците на животновъдни обекти ще могат да кандидатстват с...

Иновации: Удължаване на приема по подмярка 16.1 от ПРСР 2014-2020

С един месец се удължава срокът  за прием на проектни предложения по подмярка 16.1 “Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., а документи ще се приемат до 17 февруари 2020 г....