Земеделските стопани могат да кандидатстват по държавната помощ заради войната в Украйна до 13 април

До 13 април 2023 г. земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“. Бюджетът по помощта е в размер на 213 млн. лв....

Национален план за възстановяване и устойчивост: Министерство на земеделито публикува процедури за обществено обсъждане

Министерство на земеделието, публикува четири процедури по „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“, компонент „Устойчиво селско стопанство“ от Национален план за възстановяване и устойчивост. Проект на насоки по процедура №...

Държавна помощ в размер на 213 млн. лева заради войната в Украйна

От 3 до 13 април 2023 г. земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“. Утвърденият от Управителния съвет на...

ПРСР 2014-2020: Стартира прием за извънредна помощ заради войната в Украйна

От днес започва приемът на документи за подпомагане по извънредната мярка 22 „Извънредно временно подпомагане за земеделски стопани и малки и средни предприятия (МСП), засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от ПРСР 2014-2020 г.  В периода от 8 до 17...

Програма за развитие на селските райони: Удължава се приемът за проекти на млади фермери

До 31 януари се удължава приемът на проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., като целта е повече млади...

ПРСР 2014-2020: Стартира прием на заявления по извънредното подпомагане за земеделските стопани

От 22 ноември 2022 г. започва прием на заявления за подпомагане по подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020...